ZR DENTAL - CAD софтуер

<< назад

CAD софтуер

     
 
     
фиг.1 Автоматично намиране на допустимата граница в процеса на подготовка   фиг.2 Индивидуално построяване на анатомични форми
     
 
     
фиг.3 Дизайн на мостове във връзка с антагонистите, показвайки прозрачността на анатомичната рамка   фиг.4 Анатомична рамка изработена да поддържа полиране
     
 
     
фиг.5 Построяване на две главни телескопични коронки според външната анатомична форма   фиг.6 Редакция на телескопична коронка в напречен разрез, показвайки външната анатомична форма
     
 
     
фиг.7 Свързване на две телескопични коронки   фиг.8 Дизайн на телескопични абатмани според профила